0
Your Cart
0
Your Cart

vhodný na odmastenie a čistenie špinavej cyklo reťaze
neškodí prírode – biologicky rozložiteľný
optimálne použitie s čističom reťazí kód 89460 alebo 89465
alebo ako náhradná náplň pre čistič kód 89463
skladujte v tme a suchu pri teplote: 0 – 25°C
držte mimo dosahu detí, zamedzte styku s očami, nepite
použitý čistič je nutné ekologicky zlikvidovať
predaj a balenie v 0,5 l nádobe, farba roztoku: ružová
vyrobené v Českej republike