0
Your Cart
0
Your Cart

vhodný pre odmastenie a čistenie špinavej cyklo reťaze a pohonu
neškodí prírode – biologicky rozložiteľný
optimálne použitie s čističkou reťazí kód 89460 alebo 89465
skladujte v tme a suchu pri teplote: 0 – 25°C
držte mimo dosahu detí, zamedzte styku s očami, nepite
použitý čistič je nutné ekologicky zlikvidovať
predaj a balenie v 2 l kanistri, farba roztoku: ružová
vyrobené v Českej republike