0
Your Cart
0
Your Cart

výsuvný vršok s prachovkou
prachovku možno z fľaše oddelí
priemer fľaše: 75 mm, hmotnosť: 60 g
materiál: polyetylén / polypropylén
možnosť zakúpiť baliaci kartu kód 999954
balené v hygienickej PET fólii

Option