0
Your Cart
0
Your Cart

širší výsuvný vršok s prachovkou
prachovku možno z fľaše oddeliť
priemer fľaše: 74 mm, hmotnosť: 70 g
materiál: polyetylén
možnosť zakúpiť baliacu kartu kód 999954
balené v hygienickej PET fólii