0
Your Cart
0
Your Cart

balenie v blistri = 6 x 1 ks
cena: za 1 blister = 6 ks spojok
hmotnosť spojky: 2,3 g