0
Your Cart
0
Your Cart

Čistič na bicykel 1l s rozprašovačom

Čistiaci prostriedok na všetky časti bicykla. Neobsahuje škodlivé kyseliny, rozpúšťadlá. Obsahuje protikorózne prísady chrániace kovové časti už v priebehu umývania.

Návod na použitie: Opláchnite bicykel čistou vodou. Nastriekajte Muc-off na znečistené časti bicykla a nechajte pôsobiť od 3 do 5 minút. Agitujte nečistotu s kefou a opláchnite čistou vodou.

Upozornenie: Nepoužívajte na horúce povrchy. Prípravok nenechávajte uschnúť na povrchu a neaplikujte na priamom slnku. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte údaje na štítku. Zákaz fajčenia. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Zabráňte vdychovaniu. Pri zasiahnutí očí ich niekoľko minút vyplachujte vodou. Skladujte na dobre vetranom mieste. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote nad 50°C.